kaertor

A nosa visión

O mellor aliado en
descubrimento de fármacos

A Innovación Aberta transformou o descubrimento temperán de fármacos nun escenario altamente multidisciplinar e deslocalizado, integrando a todos os actores nunha rede para compartir coñecementos en tempo real a través de todo o ecosistema da saúde. Agora, as compañías farmacéuticas operan a través de departamentos de innovación aberta, nos cales os mellores expertos do mundo conectan a investigación sobre os mecanismos da enfermidade cos seus pipelines.
É un mundo novo para crear unha innovación “real” en descubrimento de fármacos.

Para o descubrimento de fármacos, isto representa unha gran oportunidade para unirse a este novo escenario, conectando a investigación biomédica nos mecanismos da enfermidade coa clínica, a biotecnoloxía, as empresas farmacéuticas e os pacientes.

Actualmente existen varias iniciativas en todo o mundo en Innovación Aberta en descubrimento de fármacos como Apollo Therapeutics en el Reino Unido, FlandersBio en Bélxica, el Centre for Drug Research and Development de Canadá ou Medicon Valley Alliance en Dinamarca/Suecia, etc. España ten un enorme potencial neste novo escenario para avanzar na excelente investigación biomédica aos programas de descubrimento de fármacos.

Innopharma: un modelo de éxito en innovación aberta

A plataforma de farmacoxenómica Innopharma creouse no marco da innovación aberta para cubrir o baleiro existente entre a investigación básica en novos mecanismos terapéuticos e a súa aplicación industrial. Esta plataforma foi financiada pola UE/MINECO/Xunta de Galicia/Universidade de Santiago de Compostela no período 2012-2015.

Innopharma lanzou unha convocatoria de proxectos a través da cal se recibiron 122 expresións de interese, das que se seleccionaron aquelas con maior potencial para avanzalas dentro da plataforma Innopharma.

Os principais logros da convocatoria de Innopharma foron:

• A rede ERIC EU-OPENSCREEN acreditou á plataforma Innopharma como unha plataforma de altas capacidades, certificando que cumpre cos requisitos establecidos para a súa inclusión na rede (enlace á avaliación).
• Un programa Innopharma con proba de principio clínica finalizada.
• Un programa seleccionado como gañador del Fars Track to Innovation de GSK (DPAc).
• Un programa seleccionado por Astra Zeneca para ser codesenvolvido baixo o seu Open Innovation Program.
• Acordos firmados con 42 empresas e socios privados.

A sustentabilidade do exitoso modelo Innopharma está sendo impulsada a través da Fundación Kærtor. Kærtor é unha fundación privada sen ánimo de lucro de interese galego, baixo o protectorado da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Galicia.

A misión da Fundación Kærtor é promover a transferencia recíproca no contexto da innovación aberta en descubrimento de fármacos.

Agora a Fundación Kærtor está lanzando unha convocatoria en busca de expresións de interese (pre-propostas) enfocadas a agregar valor á investigación biomédica transformacional para aplicalas ao descubrimento de fármacos, cubrindo el baleiro existente entre a investigación básica en novos mecanismos terapéuticos e a súa aplicación industrial.