A nosa visión

O mellor aliado en
descubrimento de fármacos

<p class=”lead”>A <strong>Innovación Aberta</strong> transformou o descubrimento temperán de fármacos nun escenario altamente multidisciplinar e deslocalizado, integrando a todos os actores nunha rede para compartir coñecementos en tempo real a través de todo o ecosistema da saúde. Agora, as compañías farmacéuticas operan a través de departamentos de innovación aberta, nos cales os mellores expertos do mundo conectan a investigación sobre os mecanismos da enfermidade cos seus pipelines.
<strong>É un mundo novo para crear unha innovación “real” en descubrimento de fármacos.
</strong></p>

Para o descubrimento de fármacos, isto representa unha gran oportunidade para unirse a este novo escenario, conectando a investigación biomédica nos mecanismos da enfermidade coa clínica, a biotecnoloxía, as empresas farmacéuticas e os pacientes.
<p class=”lead”>Actualmente existen varias iniciativas en todo o mundo en Innovación Aberta en descubrimento de fármacos como <a href=”http://apollotherapeutics.com/”>Apollo Therapeutics</a> en el Reino Unido, <a href=”http://flandersbio.be/en/home/”>FlandersBio</a> en Bélxica, el <a href=”http://www.cdrd.ca/”>Centre for Drug Research and Development</a> de Canadá ou <a href=”http://mva.org/”>Medicon Valley Alliance</a> en Dinamarca/Suecia, etc. España ten un enorme potencial neste novo escenario para avanzar na excelente investigación biomédica aos programas de descubrimento de fármacos.</p>

Innopharma: un modelo de éxito en innovación aberta

<p class=”lead”>A plataforma de farmacoxenómica <strong>Innopharma</strong> creouse no marco da innovación aberta para cubrir o baleiro existente entre a investigación básica en novos mecanismos terapéuticos e a súa aplicación industrial. Esta plataforma foi financiada pola UE/MINECO/Xunta de Galicia/Universidade de Santiago de Compostela no período 2012-2015.</p>
<p class=”lead”>Innopharma lanzou unha convocatoria de proxectos a través da cal se recibiron 122 expresións de interese, das que se seleccionaron aquelas con maior potencial para avanzalas dentro da plataforma Innopharma.</p>

<p class=”lead”><strong>Os principais logros da convocatoria de Innopharma foron:
</strong></p>
<p class=”lead” style=”padding-left: 30px;”>• A rede ERIC EU-OPENSCREEN acreditou á plataforma Innopharma como unha plataforma de altas capacidades, certificando que cumpre cos requisitos establecidos para a súa inclusión na rede (enlace á avaliación).
• Un programa Innopharma con proba de principio clínica finalizada.
• Un programa seleccionado como gañador del Fars Track to Innovation de GSK (DPAc).
• Un programa seleccionado por Astra Zeneca para ser codesenvolvido baixo o seu Open Innovation Program.
• Acordos firmados con 42 empresas e socios privados.</p>

<p class=”lead” style=”text-align: center;”>A sustentabilidade do exitoso modelo Innopharma está sendo impulsada a través da Fundación Kærtor. Kærtor é unha fundación privada sen ánimo de lucro de interese galego, baixo o protectorado da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Galicia.</p>

<h4 style=”text-align: center;”>A misión da Fundación Kærtor é promover a transferencia recíproca no contexto da innovación aberta en descubrimento de fármacos.</h4>

<p class=”lead” style=”text-align: center;”>Agora a Fundación Kærtor está lanzando unha convocatoria en busca de expresións de interese (pre-propostas) enfocadas a agregar valor á investigación biomédica transformacional para aplicalas ao descubrimento de fármacos, cubrindo el baleiro existente entre a investigación básica en novos mecanismos terapéuticos e a súa aplicación industrial.</p>