Guía Alzheimer

Elementos básicos da enfermidade de Alzheimer - Guía

En comparación con outras patoloxías, obsérvanse pobres resultados nos ensaios clínicos na enfermidade de Alzheimer. Os últimos fármacos aprobados polas axencias reguladoras, FDA e EMA, conseguíronse en 2003 e 2002, respectivamente. A mediados de 2017, había 105 moléculas/ compostos candidatos en carteira para desenvolver en Alzheimer, dos cales 25 deles están en 29 ensaios en fase I, 52 están en 68 ensaios en fase II, e 28 están en 42 ensaios en fase III (Cummings et ao, Alzheimers Dement 2017). A falta de correlación clínica podería ser a principal razón da taxa de abandono de ensaios en AD, polo que unha metodoloxía de redución de risco poñerase en práctica para as EoI recibidos relacionados con AD, centrándose na validación de dianas e incorporación de biomarcadores complementarios.