Introducción

Convocatoria de expresións de interese Fundación Kærtor

A Fundación Kærtor lanzaba no verán do 2017 unha convocatoria en busca de expresións de interese, enfocadas a agregar valor á investigación biomédica desde o programa I2D2 (Incubation Innovation in Drug Discovery). A fundación quería contribuír deste xeito ao descubrimento de fármacos para enfermidades sen solucións terapéuticas, apoiando a mellor ciencia biomédica sobre os mecanismos da enfermidade. Para iso a metodoloxía Kaertor aplícase en programas de descubrimento de fármacos que diminúan o risco ao cubrir o gap cara á súa aplicación industrial.

Se é vostede un investigador especializado en mecanismos da enfermidade e quere aplicar a súa investigación cara a descubrimento de fármacos, a nós gustaríanos colaborar con vostede. O que sabemos facer é acelerar o descubrimento temperán de fármacos, mediante a metodoloxía Kærtor, creando un proceso paralelo ao da súa investigación sen interferir coa mesma. Respecto a a publicabilidad das súas liñas de investigación, este proceso paralelo de descubrimento de fármacos non lle afecta, senón máis ben a potencia ao crear sinerxias coas novas ferramentas. No devandito proceso a única confidencialidade é a inherente ás moléculas candidatas a fármacos.

Na nosa metodoloxía créase un comité de dirección, no que vostede estará integrado, e abrimos unha canle de comunicación en tempo real que permite que as investigacións, aínda sendo paralelas, sexan receptivas e permeables aos avances de cada unha.

A convocatoria está patrocinada por a compañía farmacéutica Janssen, que participa na selección e seguimento daqueles proxectos que estean dentro das áreas de interese sen adquirir ningunha propiedade.

Despois da incubación e maduración dos proxectos, Janssen terá a primeira opción de licenza.

A presentación da Expresión de Interese realízase a través do sitio web da Fundación Kærtor, enchendo o formulario de Expresión de Interés

As expresións de interese presentadas son revisadas polos expertos da Fundación Kærtor e os comités de avaliación para construír un pipeline priorizado de programas.

Son seleccionadas para o seu desenvolvemento segundo o seu nivel de innovación e o grao de avance do programa no proceso de descubrimento de fármacos.

A iniciativa I2D2 está patrocinada por:

Co apoio de: