PCBAS Galicia

PCBAS Galicia

¿Qué son os Plans Complementarios?

Os Plans Complementarios son un sistema novedoso de coprogramación e cogobernanza en accions de I+D+i promovidos por o Goberno central en colaboración cas CCAA con intereses estratéxicos comúns.

¿Cal é o obxetivo de PCBAS?

O obxetivo xeral do Plan Complementario de Biotecnoloxía Aplicada a Saúde (PCBAS) é o desenvolvemento de ferramentas para diagnóstico, pronóstico e terapias avanzadas, ou dirixidas, en medicina personalizada.

¿Cómo é o plan de traballo de PCBAS de Galicia?

O PCBAS de Galicia está coordinado por a Fundación Kaertor e a Axencia de Innovación (GAIN)  e participan as tres universidades galegas e os tres institutos de investigación sanitaria. O plan centrase na posta en valor e a visibilización das capacidades existentes en Galicia en cada unha das líneas de actuación que conforman; de forma compatible con outras iniciativas nacionais e internacionais; e que den lugar a proxectos e iniciativas comúns.

Rexistro de convenios de colaboración.
Para dar cumprimento á obligación de publicidade e transparencia nos convenios de colaboración, tal e como estipula o artículo 15 de la Ley 1/2016, da Axencia Galega de Innovación pública a información requerida nesta materia no seguinte listado de convenios de colaboración vixentes.


Convenios de colaboración MRR/PRTR
Última actualización: actualizase periódicamente