kaertor

Introducción

Convocatoria de expresions de interese
Fundación Kærtor

A Fundación Kærtor está lanzando unha convocatoria en busca de expresións de interese enfocadas a agregar valor á investigación biomédica desde o programa I2D2 (Incubation Innovation in Drug Discovery). A fundación quere apoiar o descubrimento de fármacos para enfermidades sen solucións terapéuticas, apoiando a mellor ciencia biomédica sobre os mecanismos da enfermidade. Para iso aplicarase a programas de descubrimento de fármacos que diminúan o risco ao cubrir o oco de cara á súa aplicación industrial.

Se é vostede un/unha investigador/a especializado/a en mecanismos da enfermidade e quere aplicar a súa investigación cara o descubrimento de fármacos, a nós gustaríanos colaborar con vostede. O que sabemos facer é acelerar o descubrimento temperán de fármacos mediante a metodoloxía Kærtor, creando un proceso paralelo ó da súa investigación que non a interfire. Respecto á publicabilidade das súas liñas de investigación, este proceso paralelo de descubrimento de fármacos non a afecta, se non que máis ben a potencia ao crear sinerxias coas novas ferramentas. Neste proceso a única confidencialidade é a inherente ás moléculas candidatas a fármacos.

Na nosa metodoloxía creamos un comité de dirección no que vostede estará integrado/a, o que permite que as investigacións, aínda sendo paralelas sexan permeables para que a comunicación sexa constante e en tempo real.

A convocatoria está patrocinada por Janssen, que participará na selección e seguimento daqueles proxectos que estean dentro das súas áreas de interese sen adquirir ningunha propiedade. Despois da incubación e maduración dos proxectos Janssen terá a primeira opción de licencia.

A presentación da Expresión de Interese realizarase a través do sitio web da Fundación Kærtor, cubrindo o formulario de Expresión de Interese

As expresións de interese presentadas serán revisadas polos expertos da Fundación Kærtor e polos comités de avaliación para construír un pipeline priorizado de programas e seleccionaranse para o seu desenvolvemento, en función do seu nivel de innovación e do grao de avance do programa no proceso de descubrimento de fármacos.

Convocatoria patrocinada por:

Co apoio de: