Misión y visión

A nosa misión

A nosa misión é xerar, xestionar, executar e promover programas de descubrimento de medicamentos e a economía social e produtiva deste sector en Galicia. As actividades da Fundación están dirixidas á transferencia recíproca de resultados de investigación no contexto actual da innovación aberta no descubrimento de fármacos.

Os patróns da Fundación combinan a experiencia, o coñecemento e o prestixio nos seus respectivos ámbitos.

A nosa visión

O MELLOR ALIADO EN DESCUBRIMENTO DE FÁRMACOS

A Innovación Aberta ha transformado o descubrimento temperán de fármacos nun escenario altamente multidisciplinario e deslocalizado, integrando a todos os actores nunha rede para compartir coñecementos en tempo real a través de todo o ecosistema da saúde. Agora, as compañías farmacéuticas operan a través de departamentos de innovación aberta, nos cales os mellores expertos do mundo conectan a investigación sobre os mecanismos da enfermidade coas súas pipelines. É un mundo novo para crear unha innovación “real” en descubrimento de fármacos.

Para a I+D en descubrimento de fármacos, isto representa unha gran oportunidade para conectar a investigación nos mecanismos da enfermidade co desenvolvemento de fármacos e os pacientes.

Actualmente existen varias iniciativas en todo o mundo en Innovación Aberta en descubrimento de fármacos como Apollo Therapeutics no Reino Unido, FlandersBio en Bélxica, o Centre for Drug Research and Development de Canadá ou Medicon Valley Alliance en Dinamarca/Suecia, etc. España ten un enorme potencial neste novo escenario para avanzar a investigación biomédica a novos programas de descubrimento de fármacos.

INNOPHARMA: UN MODELO DE ÉXITO EN INNOVACIÓN ABERTA

A plataforma de farmacogenómica Innopharma creouse no marco da innovación aberta para cubrir o baleiro existente entre a investigación básica en novos mecanismos terapéuticos e a súa aplicación industrial. Esta plataforma foi financiada pola UE/MINECO/Xunta de Galicia/Universidade de Santiago de Compostela no período 2012-2015.

Innopharma lanzou unha convocatoria de proxectos a través da cal se recibiron 122 expresións de interese, seleccionándose aquelas con maior potencial para avanzalas dentro da plataforma Innopharma.

Os principais logros da convocatoria de Innopharma foron:

• A rede ERIC EU-OPENSCREEN acreditou a plataforma Innopharma como unha plataforma de altas capacidades, certificando que cumpre cos requisitos establecidos para a súa inclusión na rede.
• Un programa con proba de principio clínica finalizada.
• Un programa seleccionado como gañador do Fast Track to Innovation de GSK (DPAc).
• Un programa seleccionado por Astra Zeneca para ser co-desenvolvido baixo o seu Open Innovation Program.
• 42 acordos asinados con empresas e socios privados.

A sustentabilidade do exitoso modelo Innopharma está a ser impulsada a través da Fundación Kærtor.