kaertor

Obxetivos e Ámbitos de actuación

*Pulsa en cada un dos obxetivos para ter máis información.


Innovación Aberta

  • Incorporar modelos que permitan o codesenvolvemento público-privado no ámbito global de programas e tecnoloxías de descubrimento de fármacos orientados ao paciente, con metodoloxías farmacoxenómicas.

Investigación colaborativa

  • Integrar equipos científicos do ámbito global na búsqueda de novos medicamentos e dianas terapéuticas para necesidades médicas non cubertas aplicados a calquera enfermidade, incluíndo enfermidades raras.
  • Acelerar a aplicación dos novos mecanismos en base á translación e ao cambio de proceso en descubrimento de fármacos.
  • Buscar a complementariedade abríndose á colaboración no entorno global.

Innovación

  • Executar a transferencia inversa en proxectos de codesenvolvemento público-privados que absorban con inmediatez os avances científicos nun novo modelo de proceso que resolva laberinto del descubrimiento temperán de fármacos desde su salida a clínica.

Formación e Emprendemento

  • Promover a formación de profesionais na investigación e o emprendemento para o ecosistema de descubrimento de fármacos.
  • Favorecer a creación de empresas que cubran o espazo existente entre a investigación básica en descubrimento de fármacos e a súa aplicación industrial.
  • Colaborar con outras entidades na promoción do resultado das investigacións desenvolvidas ao amparo da Fundación.