Proxectos

Proxectos

Título: Targeting Imidazole Propionate in atherosclerosis (IMPATH)
Convocatoria: Proyectos de Investigación en Salud – 2023- Fundación Bancaria “La Caixa” (Fundación La Caixa)
Referencia: HR23-00383 (LCF/PR/HR23/52430012)
Proxecto en colaboración e coordinado por Dr. David Sancho do Centro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (CNIC)
Duración, inicio: 01/12/2023; fin: 30/11/2026
Orzamento total do proxecto: 717.620,20 €

Título: Deconstructing and Rewiring RNA-RBP regulatory networks
Convocatoria: HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01 — MSCA Doctoral Networks 2021 (HORIZON Unit Grant)
Referencia: 101073094 — RBP-ReguNet
Proxecto en colaboración e coordinado por Dr. Ashwin Woodhoo da Universidade de Santiago de Compostela
Duración, inicio: 2022; fin: 2026
Orzamento total do proxecto: 2 637 215.99 €

Título: Pharmacological continuous flow vessel-on-a-chip assay for automatized cardiovascular drug discovery and screening
Convocatoria: CaixaImpulse Validate 2021 (Fundación La Caixa)
Referencia: CI21-00289
Proxecto en colaboración e coordinado por Dr. Ezequiel Álvarez da Universidade de Santiago de Compostela
Duración, inicio: 2021; fin: 2023
Orzamento total do proxecto: 85.000,00 €