kaertor

Que é

Fundación Kærtor

A Fundación Kærtor é unha fundación privada sen ánimo de lucro, inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Xunta de Galicia, baixo o protectorado da Consellería de Economía e Industria.
A Fundación xorde das conclusións alcanzadas despois de dous anos de traballo intensivo cun comité de expertos internacionais en innovación aberta, descubrimento de fármacos e modelos financeiros.

É un modelo sen precedentes no contexto da innovación aberta e do codesenvolvemento público-privado no descubrimento de fármacos, creado para xestionar o know-how e os resultados logrados no proxecto Innopharma e facilitar a transferencia recíproca de coñecemento no descubrimento de fármacos.

O noso logo

Os afiadores galegos viaxaron ao mundo buscando traballo, afianzando ferramentas, organizando paraugas e utensilios de cociña. Seguindo o seu volante foron moi lonxe. Por este motivo, eliximos a roda de afiador como símbolo da Fundación Kærtor; A roda tamén é o símbolo dos avances tecnolóxicos. Os raios da roda tamén simbolizan para nós a luz dos faros das costas galegas.

A nosa misión

A nosa misión é xerar, xestionar, executar e promover programas de descubrimento de drogas e a economía social e produtiva deste sector en Galicia. As súas actividades están dirixidas á transferencia recíproca dos resultados da investigación no contexto actual de innovación aberta no descubrimento de medicamentos.

Os patróns da Fundación combinan experiencia, coñecemento e prestixio nos seus respectivos campos.